Celostátní matematická soutěž

V pátek 24. 3. 2023 se naše škola již tradičně (letos po třicátéprvé) stala jednou z dvaceti škol, na které proběhla Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ.

 Soutěž je vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy a probíhá ve dvou kolech:

1.    Školní kolo – probíhá na jednotlivých školách, zadání soutěžních prací tvoří vyučující těchto škol, kteří práce také opravují. Ze školních kol jsou vybíráni soutěžící do kola celostátního.

2.    Celostátní kolo – probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lze přihlásit nejvýše tři soutěžící do kategorie I., II., III. – nematuritních oborů a nejvýše dva soutěžící do kategorie IV., V., VI. a VII. – maturitních oborů.

Zadání a opravu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích zajišťují autoři příkladů, kteří sestavují také pořadí v jednotlivých kategoriích.

Na našem soutěžním středisku jsme letos přivítali 26 účastníků, jejich úspěšnost se dozvíme zhruba za měsíc.

Mgr. Ivan Gavanda

×