Spokojenost rodičů s výukou v naší škole

Rodičům našich žáků byl zaslán dotazník, kterým jsme chtěli zjistit, jak jsou spokojeni s výukou svých dětí v naší škole. Základ odpovědí je uveden v následujících grafech:

 

 

 

 

×