PROJEKTOVÝ DEN – ZŠ HANUŠOVICE

Dne 21. 3. 2023 proběhl další projektový den pro žáky 8. ročníku s názvem ,,Základy elektrotechniky'' na Základní škole v Hanušovicích.

Žáci byli seznámeni s teorií elektrického obvodu, základními veličinami a součástkami pro slaboproud.

V praktické části se žáci učili pracovat s digitálními měřícími přístroji a elektrickými součástkami nejen pod vedením učitelů, ale i s pomocí našich studentů oborů elektro.

Akce byla doprovázena aktivním zapojením zúčastněných žáků při samotném plnění úkolů a zanechala velmi kladný dojem u většiny chlapců i dívek.

×