Jak se učí strojírenské obory?

                                 Učitelé z celého kraje se inspirovali v Šumperku.

Jak se učí strojírenské obory v Šumperku na Střední škole řemesel? To zjišťovali učitelé ze středních škol Olomouckého kraje na semináři zaměřeném na využití digitální techniky a využití odpadového materiálu ve výuce.

V rámci Implementace Krajského akčního plánu vznikly kabinety, ve kterých sdílí své zkušenosti učitelé shodných předmětů, oborů. Jesenická průmyslovka vede kabinet strojírenské mechaniky, ve kterém se učitelé setkávají, vzájemně se stínují, diskutují o novinkách v oboru, o náplni kroužků na ZŠ a SŠ, snaží se kolegiálně spolupracovat a podporovat se. Jedno z posledních pracovních setkání v končícím projektu proběhlo ve Střední škole řemesel v Šumperku.

Již od rána byl pan učitel Ženčák, svářecí technolog, v obležení svých kolegů a předváděl nejrůznější svařené materiály s nadšením sobě vlastním. Vypadalo to, jako by svým kolegům představoval vzácnou sbírku meteoritů. Mezi posluchači byli odborníci na svařování, ale i ti byli zaujati velmi poutavým výkladem třeba o svařenci, který vzniká výbuchem, o moderním svařování laserem, o svařování nerezového materiálu, o svařování třením.

Následně pan Ženčák předvedl kolegům práci s kooperativním robotem, kterého škola koupila díky finanční podpoře regionálních firem. Jsme jedinou školou v Olomouckém kraji, která žáky učí na moderním zařízení DOOSAN, a jak říkají žáci, i díky práci s kobotem je jejich obor více baví a těší se na hodiny s moderní technikou.

Práce žáků s odpadovým materiálem, to byl bod programu, který vyvolal úsměv na tvářích přítomných učitelů. Žáci by měli kov znát, znát jeho vlastnosti, použití, materiál by se jim měl dostat pod kůži. A jak? Třeba výrobou předmětů, z nichž některé vykazují až uměleckou hodnotu.

V další části semináře ing. Rekšák pro své kolegy z partnerských škol uvedl do provozu další novinku ve výuce. CNC frézovací centrum, které jsme získali díky podpoře Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy, a díky štědrým příspěvkům od společností, které se s námi podílejí na výchově a praktickém vzdělávání žáků. 

CNC frézovací centrum pracuje s hliníkem a duralem. Chlapci si součástku, kterou chtějí vyrobit, nejdříve narýsují, v lavici na notebooku naprogramují a stroj vzadu ve stejné třídě předmět vyrobí. Vedoucí předmětové komise strojírenských předmětů v naší škole ing. Lubina má představu, že chlapci budou zkoušet vyrábět stejné součástky na CNC a v tiskárně a zjišťovat vlastnosti materiálů a možnosti jejich použití.

Pravidelné aktivní využití obou strojů patřících do generace digitálních výukových pomůcek řadí naši školu k těm vzdělávacím zařízením, která si uvědomují, že žáci v 21. století musí ovládat nové kompetence pro svůj osobní i pracovní život. A digitální kompetence se řadí k základním dovednostem.

Autor: Střední škola řemesel (PR článek)

×