Projektový den na 6. ZŠ

Dne 21. 2. 2023 proběhl projektový den s názvem ,,Základy elektrotechniky'' na 6. základní škole pro žáky 8. a 9. ročníku.

Žáci byli seznámeni s teorií elektrického obvodu, základními veličinami a součástkami pro silnoproud i slaboproud.

V praktické části se žáci učili pracovat s digitálními měřícími přístroji a elektrickými součástkami nejen pod taktovkou učitelů, ale i s pomocí našich studentů oborů elektro. 

Celá akce měla výbornou atmosféru a velmi pozitivní zpětnou vazbu od vedení školy.

Velmi děkuji kolegům R. Šonovi a V. Divišovi (UOV) za profesionální srdečný přístup a především otevření žákovi duše.

 

Mgr. Jakub Čípa 

×