Projektový den na ZŠ Sluneční

Den 14. 2. 2023 proběhl projektový den na ZŠ Sluneční v Šumperku. Zúčastnily se ho dvě třídy 8. ročníku, které absolvovaly 2 vyučovací hodiny projektu. V rámci teoretického výkladu byli studenti seznámeni s historií robotiky, využití v průmyslu a v běžném životě.

Praktická část zahrnovala demonstraci běžných pokynů, základy programování v tzv. blocích a hry s jednotlivými robůtky.

 

×