Obchodník e-commerce

Obchodník e-commerce. Nový studijní obor možná už brzy přivítá první studenty?

Víte, čím se zabývá obor Obchodník e-commerce? Je pochopitelné, pokud jste se s názvem zatím nesetkali. Dosud se v tomto oboru žáci v České republice nevzdělávají, i když Střední škola řemesel v Šumperku nyní usiluje ve spolupráci s MŠMT o rekonstrukci stávajícího čtyřletého oboru Obchodník právě do podoby e-commerce.
Elektronické obchodování (e-commerce) se odehrává v on-line prostoru a pro nákup a prodej propojuje všechny moderní prostředky: internet, elektronické karty, mobily, e-shopy. 

V rámci studia čtyřletého oboru Obchodník se snažíme do výuky zařadit prvky elektronického obchodování a daří se nám i díky spolupráci se zástupcem společnosti Vašíček – pekařství a cukrářství, s. r. o. Vedení společnosti nejen velmi otevřeně poskytuje našim učitelkám své obchodní know- how, ale umožnili nám zapojit se do pilotního projektu B2C e-shopu ve společnosti. 

Naše škola vede na šumperských středních školách šest kantýn, ve kterých naši žáci prodávají v rámci praktického vyučování především svačiny, ale i drobné drogistické zboží. Z oblíbené pekárny Vašíček objednávají žáci pečivo prostřednictvím e-shopu. Také zaměstnanci školy nakupují několikrát týdně produkty z tohoto internetového obchodu. 

Obchodník jako zajímavý a perspektivní obor
V rámci projektu Od vidlí po vidličku usilujeme o rozšíření spolupráce s další regionální společností Úsovsko FOOD a. s., Klopina. Stejně jako v případě zábřežské pekárny i s touto firmou bychom chtěli obchodovat na základě e-commerce. Chtěli bychom nejen prostřednictvím projektu Od vidlí po vidličku, ale i mimo tuto platformu rozvíjet intenzivní spolupráci s regionálními společnostmi, které zákazníkům poskytují potraviny vyprodukované v našem regionu. Chceme také, aby naše děvčata a chlapci z oboru obchodník a prodavač pracovali v moderních kantýnách, aby kultivované prostředí podporovalo jak prodávajícího, tak zákazníka z řad žáků a učitelů. Inspiraci hledáme třeba v kantýnách olomoucké univerzity. Rádi bychom stejně jako v Olomouci přinášeli strávníkům regionální, zdravé a chutné svačinky, lehké obědy.

To vše jde ruku v ruce se změnou oboru Obchodník a jeho přeměnou v obor Obchodník e-commerce. Doufáme, že se nám inovace ke spokojenosti žáků a rodičů ve spolupráci s MŠMT podaří. Obor Obchodník není a nemůže být oborem zapomenutým, jakousi poslední nutnou volbou žáka, ale oborem zajímavým a perspektivním.

 

 

 

 

×