Přednáška fa GASNET

Dne 14. 2. 2023 se studenti třídy I1, I2 a instalatéři z IZT3 zúčastnili předváděcí akce v budově školy Bulharská 8 v Šumperku. Pracovníci firmy GASNET pro žáky připravili 3 bloky přednášek o historii plynu, distribuční síti GASNET s ukázkami přístrojů a postupů používaných v praxi v pracovních podmínkách. Studenti byli seznámeni s možnými příležitostmi zaměstnání v této firmě.

Vše proběhlo pod záštitou firmy GASNET– distribuční společnosti pro zemní plyn.

×