Krajská soutěž „Učeň instalatér 2023“

Stejně jako v loňském roce se konala 26. 1. 2023 na SPŠ Hranice soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníků oboru Instalatér. Soutěž je pořádána Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední školou polytechnickou v Brně.

 Soutěže se zúčastnily tyto školy:

 - SŠ řemesel, Šumperk

- SŠ polytechnická, Olomouc

- Švehlova SŠ polytechnická, Prostějov

- SPŠ Hranice

- SPŠ Jeseník

- SŠ technická, Přerov

Za každou školu se soutěže zúčastnili dva žáci třetích ročníků oboru Instalatér. Soutěžící prokázali teoretické vědomosti v testech na počítači a dále v praktické části museli provést kompletaci závěsného systému WC, montáž umyvadla, vodovodní baterie napojené na rozvod vody a dopojení odpadního potrubí. Dále pájeli měděné potrubí, svařovali polyfúzně plasty a ohýbali uhlíkovou ocel s následnou celkovou kompletací potrubí na panel.

Za naši školu soutěžili žáci oboru Instalatér třídy IZT 3 Samuel Janíček a Zdeněk Kunčar. Je vidět, že platí pořekadlo „Každý den není posvícení“. Na velmi dobré umístnění v předcházejících ročnících, kdy naši žáci pravidelně postupovali do celostátního kola v Brně, se letos bohužel navázat nepodařilo. Snad větší nervozita soutěžících nedovolila obsadit postupová místa do Brna. Ve velmi silné konkurenci se Samuelovi Janíčkovi podařilo obsadit sedmé místo a Zdeněk Kunčar obsadil jedenácté místo.

 Děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

 Bc. Luboš Hinkelmann, Jiří Štefek

×