Bezpečně do prvního zaměstnání

Ve středu 14. 12. 2022 se studenti naší školy zúčastnili nového ročníku kampaně „Bezpečně do prvního zaměstnání“. Semináře, pro žáky posledních ročníků učňovských oborů, se zúčastnily třídy IZT3, TR3, E3. Přednáška lektorky pí Hrubé byla zaměřena na preventivní opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce. Patří sem např. školení BOZP, pracovnělékařské prohlídky, bezpečnostní značení, prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky aj.

Před ukončením semináře museli všichni studenti věnovat pozornost vyplnění závěrečného testu, protože ti nejlepší z každé školy postoupí do finále v Praze, kde se bude soutěžit o velmi pěkné ceny!

×