Na SŠŘ v Šumperku to žije

Ředitelka Střední školy řemesel v Šumperku je známá svou akčností. Že se tam pořád něco děje se mohla veřejnost přesvědčit i první prosincový den, kdy zde vedle klasické výuky probíhalo paralelně hned několik akcí na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel.

Jednou ze zmíněných akcí bylo setkání zástupců Olomouckého kraje, města Šumperka a vedení školy s představiteli spolupracujících firem v rámci projektového dne. V duchu motta „Škola a firma = partneři pro úspěšnou budoucnost“ probírali stávající i nové formy spolupráce ve snaze co nejtěsněji propojit sféry trhu práce a vzdělávání.  

Projektového dne se zúčastnili zástupci Inovačního centra Olomouckého kraje, Svazu průmyslu a dopravy a významných zaměstnavatelů regionu, jako jsou stavebniny DEK, Nemocnice Šumperk, společnost Urdiamant, WTC Písečná, Krako-Welding, SHM, BSK Industrial a další. Ve svých příspěvcích přiblížili řadu inovativních přístupů. Personální ředitelka Škody Pars Lucie Novotná například zmínila vybudování elektro učebny pro žáky školy, učňovské dílny v areálu firmy a popsala nové prvky v jejich firemním stipendijním programu. Radek Hudos ze společnosti Dormer Pramet představil kampaň „Obory, co letí“, která je cílena na rodiče deváťáků a sděluje, že strojařina již dávno není špinavé řemeslo a absolventi strojírenských oborů jsou na trhu práce velmi žádaní.

Spolupráce škol a firem je výhodná pro obě strany 
 „Komplexní a fungující partnerství mezi školou a firmou je oboustranně výhodné. Na straně jedné umožňuje škole zprostředkování intenzivnějšího kontaktu žáka s reálným pracovním prostředím a na straně druhé nabízí firmám možnost podílet se na odborné přípravě a rozvoji žáků a přizpůsobit vzdělávací proces jejich požadavkům na absolventa,“ uvedla ředitelka školy Irena Jonová. Potvrdila tak slova krajského radního pro školství Aleše Jakubce, který věří, že spolupráce škol a firem je nejlepším nástrojem k budoucímu uplatnění žáků.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že bez nejmodernějších výukových pomůcek je nemožné připravit mladé lidi tak, aby ihned po nástupu do práce byli schopni odvádět to, co zaměstnavatel potřebuje. Proto mnohé regionální firmy podporují rozvoj a modernizaci Střední školy řemesel v Šumperku také finančně. Před rokem s jejich přispěním škola pořídila kolaborativní robot a letos se žáci kovo oborů dočkali nového výukového CNC frézovacího centra. Jeho slavnostní uvedení do výuky proběhlo právě v rámci projektového dne.

Současně s projektovým dnem probíhal v prostorách školy též den otevřených dveří. Příležitosti nasát atmosféru školy, nahlédnout do výuky a udělat si před podáním přihlášky představu o tom, co který obor obnáší, využily více než dvě stovky žáků základních škol. Těm, kteří by si chtěli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být středoškolákem, nabízí Střední škola řemesel v Šumperku 11. ledna možnost zapojit se do teoretické výuky kteréhokoli z pěti na škole vyučovaných maturitních oborů a stát se tak nanečisto na jeden den studentem školy.

Autor: Ing. McIntoshová

×