Omezení provozu v budově školy

Ve dnech od 20. 12. 2022 do 2. 1.  2023 včetně jsou z org. důvodů všechny budovy školy UZAVŘENY.
 
·      V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlašuje ředitelka školy volné dny pro žáky školy v termínu 20. 12. – 22. 12. 2022 (organizační důvody). 
·      Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí v pondělí 2. 1. 2023. Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023.
 
Veškerá podání jsou v tomto období možná pouze v písemné formě - prostřednictvím  el. pošty (skola@skolasumperk.cz), provozovatele poštovních služeb či datových schránek (ID DS pehfder).
 
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Irena Jonová
ředitelka SŠŘ, Šumperk

×