Obory, co letí!

                                          Obory, co letí aneb obory, po kterých je poptávka.

Dormer Pramet a Střední škola řemesel připravili informační kampaň „Obory, co letí“ cílenou na rodiče letošních absolventů základních škol, kteří se rozhodují o dalším pokračování studia pro své děti. Pro ty vznikla speciální stránka na adrese www.oborycoleti.cz, kde zájemci naleznou informace o možnostech studia strojírenských oborů na této škole, které jsou ze strany okolních zaměstnavatelů dlouhodobě vysoce poptávané.

Strojírenství už není špinavým řemeslem, kterým kdysi bylo. Dnes se jedná o čisté řemeslo, kde se pracovníci setkají s těmi nejmodernějšími výrobními technologiemi. V České republice je historicky velmi silný strojírenský průmysl, proto jsou možnosti uplatnění v tomto oboru opravdu široké.

Studium v učňovském oboru Obráběč kovů a maturitním oboru Strojírenství – obsluha CNC nabízí pro budoucí strojaře právě Škola řemesel v Šumperku. Vybraní studenti těchto oborů mají během svého studia možnost absolvovat praxi ve společnosti Dormer Pramet a všichni se do firmy podívají na exkurzi, kde na vlastní oči zjistí, jak vypadá moderní závod současnosti.

Škola řemesel i Dormer Pramet nabízí rovněž možnost virtuální prohlídky, kde se můžete jak do školy, tak i do firmy podívat z pohodlí vašeho domova. Odkazy na tuto prohlídku naleznete na stránce www.oborycoleti.cz.

Navštivte www.oborycoleti.cz a zjistěte, jaké možnosti dnešní strojírenství nabízí.

×