Projekt Youth 4 Impact

Stážisté z Německa a Turecka zpestřili školní výuku

Dva zahraniční studenti strávili druhý říjnový týden na Střední škole řemesel v Šumperku. Přijeli sem v rámci vzdělávacího projektu Youth 4 Impact, dříve známého pod názvem Edison, jehož cílem je spojit mladé lidi odlišných kultur a národností a umožnit jim seznámit se s tradicemi, zvyky, politickou, sociální, ekonomickou a kulturní situací v jiných zemích.

Raphael a Haşim při výuce ve škole prezentovali své země a debatovali se studenty na různá témata. Vše probíhalo v angličtině, což mělo u mnohých žáků výrazný vliv na potlačení ostychu z komunikace v cizím jazyce a přispělo k prohloubení jejich konverzačních dovedností. Potvrzují to i ohlasy samotných žáků.

Volný čas trávili stážisté společně s učiteli a žáky školy poznáváním Šumperka, jeho okolí a sebe navzájem. Společně navštívili některá odloučená pracoviště odborného výcviku, kde si mohli vyzkoušet svou zručnost, prohlédli si historickou část města či expozici čarodějnických procesů v Geschaderově domě. Své působení u nás zakončili účastí na kulturním festivalu Global Village, který organizovala škola u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU, v rámci Dnů Erasmu a pod záštitou organizace AIESEC (www.aiesec.cz) v pátek 14. října.

.

×