Kroužky pro žáky a studenty

Otevírají se kroužky 3D modelování a 3D tisk pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty naší školy. Budou probíhat na naší škole na ulici Gen. Krátkého.

Kroužek 3D modelování se koná vždy v liché pondělí od 14:30 do 16:30 hodin od 7. listopadu 2022 v učebně 314.

Kroužek 3D tisku se koná vždy v lichý čtvrtek od 14:30 do 16:30 hodin od 10. listopadu 2022 v učebně 314.

 

×