Maturitní zpravodaj (Cermat MZ – 2022)

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem pro všechny
maturanty jak ve společné, tak v profilové části. Ve společné části se zkouška z češtiny koná formou didaktického testu. V profilové části pak žáci musí
povinně napsat ještě písemnou práci a složit ústní zkoušku před zkušební
maturitní komisí.

Společná část maturitní zkoušky v současné době nabízí dvě zkoušky z matematiky s různou úrovní obtížnosti. Maturovat je možné jak ze zkoušky z matematiky, která je společně s cizím jazykem povinně volitelným zkušebním
předmětem, tak z nepovinné zkoušky z matematiky rozšiřující.

Obě zkoušky se stejně jako v předchozích letech konají formou didaktického
testu a jsou hodnoceny centrálně. Výsledkem zkoušek je slovní hodnocení
„uspěl(a)“ či „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti bez uvedení standardního klasifikačního stupně.

Zkouška z cizího jazyka je spolu s matematikou povinně volitelným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Po dvou letech výrazně ovlivněných protiepidemickými opatřeními se maturitní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2021/2022 bude konat přesně tak, jak je uvedeno ve školském zákoně a maturitní vyhlášce. Každý, kdo se ve společné části přihlásil k didaktickému testu z cizího jazyka, tedy bude v profilové části z cizího jazyka psát písemnou práci a konat ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí...

×