Průvodce přípravou k přijímací zkoušce 2022

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA V ROCE 2022
Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se po dvou letech ovlivněných mimořádnými protiepidemickými opatřeními znovu navrací do standardního modelu z let 2017–2019. JPZ je tak ve školním roce 2021/2022 povinnou součástí 1. kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů vzdělání s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona...

×