Jak podat přihlášku na SŠŘ?

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU MATURITNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ –  jednoleté, dvouleté, tříleté, čtyřleté obory

Konečný termín podání přihlášek ke studiu je 1. 3. 2023 (při podání poštou rozhoduje datum podání). 
Do uvedeného data je nutné dodat přílohy (lékařskou prohlídku, potvrzení o umístění na olympiádách, apod.). Pouze k dvouletému oboru Podnikání není nutná lékařská prohlídka

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Obsahuje ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče), pozvánku proto  nevyhazujte, budete ji potřebovat pro zjištění výsledků. 

 TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
1. termín: 13. 4. 2023 
2. termín: 14. 4. 2023  

Jednotná přijímací zkouška se koná písemně z testů českého jazyka a z matematiky.

TERMÍNY PRO NÁHRADNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU:

1. termín: 10. 5. 2023 
2. termín: 11. 5. 2023 

TERMÍNY PRO UČEBNÍ OBORY BUDOU UPŘESNĚNY DO KONCE MĚSÍCE LEDNA 2023.

Podrobnosti k přijímacímu řízení (vyplnění, přihlášek, jednotná zkouška, výsledky přijímacího řízení apod.) naleznete v dokumentech Chci maturitu a Chci výuční list

Máte-li zájem o studium jakéhokoliv oboru na naší škole a nevycházíte ze základní školy, kontaktujte studijní oddělení. Rádi Vám se vším poradíme.

Studijní oddělení:

M. Černá (studijni@skolasumperk.cz), Ing. L. Nedělníková (nedelnikova@skolasumperk.cz).

 

 

×