Kritéria pro 2.kolo s počty volných míst

Kritéria pro tříleté a jednoleté obory vzdělání:
2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 je vyhlášeno pro tyto obory vzdělání zakončené výučním listem, v nichž dosud není zcela naplněna kapacita....

×