2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – obecné informace

Ředitelka střední školy rozhodla o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 takto:

Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat v souladu s § 16, § 20, § 59 odst. 1. a § 60 odst. 2, 3 a 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění poslední změny vyhláškou č. 244/2018 Sb., podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů...

×