Přijímací zkouška pro cizince (UA)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
PRO CIZINCE, KTERÉMU BYLA POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY

×