PŘ PRO 2022/2023 - OBECNÉ INFORMACE

Termín podání přihlášky ke vzdělávání
Do prvních ročníků tříletých oborů vzdělání budou přijímáni ke vzdělávání uchazeči o vzdělávání na střední škole (dále jen uchazeči), kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení...

×