Posun ukončení příjímacího řízení

V souvislosti s vydaným dodatkem k Opatření obecné povahy č. j.:MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021 dochází k posunu ukončení příjímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů z 29. dubna 2021 na 19. května 2021.

Přijímací zkouška (ani jednotná, ani školní) se u žádného z oborů ukončených maturitní zkouškou nekoná - na tomto, již dříve zveřejněném rozhodnutí ředitelky školy, se nic nemění.

×