Termín pro vydání zápisového lístku (MŠMT)

Termín pro vydání zápisového lístku podle § 60g odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se prodlužuje do 6. dubna 2021...

×