Informace k provozu školy (30. 11. 2020)

Milí žáci, vážení kolegové a rodiče.

Na základě vydaného materiálu Informace k provozu škol a školských zařízení (vyd. 19. 11. 2020) a na základě usnesení vlády ČR (20. 11. 2020)  je povoleno vyučování pro žáky 4. ročníků čtyřletých oborů vzdělání, 3. ročníků tříletých oborů vzdělání a všech dalších žáků závěrečných ročníků středních škol.

Od pondělí 30. 11. 2020 (lichý týden) bude probíhat teoretická výuka ve třídách posledních ročníků.

Jsou to třídy:

OK 3, TR 3, E 3, PA 3, MS 4, ST 4, NA 2, MS 3

Dále bude probíhat praktické vyučování žáků (ODV, praxe) všech tříd, které mají odborný výcvik či praxi v lichém týdnu.

Jsou to třídy:

OK 1, TR 1, OK 2, TR 2, E 2, KD 2, PA 2, SM 3, KD 3, IZT 3

MS 1 (mají praxi 30. 11. a 1. 12.)

MS 2 (mají praxi 2. až 4. 12)

Rozvrhy tříd pro příští týden naleznete na webových stránkách školy. Jedná se o rozvrh platný pro tento školní rok. Jsou zakázány sportovní aktivity, tudíž nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy...

 

(více v přiloženém dokumentu Informace pro žáky – 30. 11. 2020)

×