Třídní schůzky online

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 17. do 18. hod. - on-line formou prostřednictvím MS Teams.

K individuálnímu kontaktu mezi zákonným zástupcem žáka a učitelem daného předmětu je možno využít kdykoliv mailové komunikace (mailové adresy jednotlivých pedagogů jsou uvedeny na webových stránkách školy).

×