Vyhlášení voleb do ŠR při SŠŽTS, Šumperk

V souvislosti s blížícím se koncem volebního období školské rady vyhlašuji volby do Školské rady Střední školy železniční, technické a služeb Šumperk, Gen. Krátkého 30.
Školská rada je dle § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. devítičlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel - Krajský úřad Olomouckého kraje, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a další třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy...

×