Informace pro školy a školská zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující...

×