Stáž našich pedagogů ve Španělsku

Šumperské učitelky se inspirovaly v zahraničí

Začátkem června se vydaly dvě členky pedagogického sboru Střední školy řemesel, Šumperk v rámci projektu IKAP OK II na týdenní stáž do Španělska. Nové zkušenosti a inspiraci čerpaly od svých kolegů na Střední odborné škole Colegio Loyola Salesianos v Aranjuez na periferii Madridu.

„Zvolili jsme odbornou školu s podobnou skladbou oborů, které vyučujeme na naší škole, se stejnými vizemi a hodnotami,“ uvedla ředitelka Střední školy řemesel, Šumperk. Účastnice stáže, Mgr. Irena Jonová, byla z promyšlené volby školy nadšená.

Po celou dobu stáže se zástupci španělské školy českým kolegyním ochotně a intenzivně věnovali. Vyslankyně českého školství srovnávaly vzdělávací systémy obou zemí, monitoring výuky v učebnách i dílnách, praxi ve firmách. Prohlédly si technické vybavení školy, sledovaly výukové metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sdílely své zkušenosti se žáky z znevýhodněného prostředí, ve snaze předcházet předčasnému odchodu ze vzdělání.

„Prioritou v hostitelské škole bylo vytváření přátelského prostředí, motivace ke vzdělávání a zvyšování vysoce individuálního přístupu ke každému žáku, neustálá podpora ze strany pedagogů, smysluplné propojení praxe a teorie při výuce odborných předmětů a společně stráveného času při mimoškolních aktivitách,“ ocenila kroky španělských kolegů vedoucí ke školním úspěchům žáků  paní učitelka Mgr. Andrea Rulíšková.

Po ukončení stáže se v rámci prezentace u kulatého stolu pedagožky podělily o nově nabyté zkušenosti, dojmy a inspirativní poznatky se svými kolegy, s nimiž následně diskutovaly o možnosti aplikování vhodných forem a metod práce s žáky do praxe v prostředí šumperské střední školy.

„Čas strávený ve Španělsku jsme využily opravdu maximálně. Podařilo se nám položit základ budoucí spolupráce dlouhodobějšího charakteru mezi naší a španělskou školou. V říjnu v Šumperku přivítáme dva zástupce z partnerské školy a začneme připravovat výměnnou odbornou praxi pro žáky,“ sdělila plány pro příští školní rok paní ředitelka Mgr. Irena Jonová.

 

×