Exkurze do Ruční papírny Velké Losiny

Ve čtvrtek dne 26. 5. jsme se žáky tříd PA3 a PA1 navštívili Ruční papírnu ve Velkých Losinách. Zde se žáci seznámili s manufakturou na výrobu ručního papíru, která byla založena v polovině 90. let 16. století Janem mladším ze Žerotína. Součástí této prohlídky byla rovněž návštěva autentických pracovišť ve výrobním podniku.

Naše další cesta byla do vyhlášené velkolosinské pralinkárny, kde jsme se podívali na prodejní druhy veškerých výrobků a exkurzi jsme zakončili jejich ochutnávkou.

Vilma Johnová, OV

×