Šumperská škola hostila unikátní soutěž

Šumperská škola hostila unikátní mezinárodní soutěž mladých svářečů
17. května 2022

Velikonoční pohár ve svařování, který pro středoškoláky nejen z České republiky pořádá Střední škola řemesel v Šumperku, dospěl letos, po dvouleté vynucené pauze, do svého čtvrtého ročníku. Jde v regionu o unikátní soutěž, a to nejen pro její nadnárodní přesah. Řada hostů z ČR a zahraničí zde každoročně získává možnost předvést své svářečské schopnosti a příležitost pro výměnu zkušeností.

Svářečů je v Česku chronický nedostatek. Střední škole řemesel v Šumperku se daří probudit zájem mladých lidí o tento obor. Foto: archiv

Soutěže, jež se konala pod záštitou generálního partnera ŠKODA PARS, a.s., se zúčastnili žáci odborných středních škol z kraje Olomouckého, Moravskoslezského, Plzeňského, Pardubického a Prešovského.  

Hlavní soutěžní klání, které sestávalo z praktického provedení svárového spoje metodou obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, teoretických znalostí technologie a dodržování bezpečnostních předpisů při svařování, provázel doprovodný odborný program. Jeho součástí byly i ukázky práce kolaborativního robota či virtuální svařování, tedy svařování na trenažéru. Trenažér svařování pro tuto akci zajistila spolu s odbornou obsluhou firma EWM. Ti nejlepší svářeči si odnesli hodnotné ceny, jež do soutěže věnovaly partnerské firmy.

Svářečů je v posledních letech ve firmách chronický nedostatek, jelikož zámečnictví a vůbec technické řemeslo není ve společnosti příliš populární. Jedním z hlavních cílů této soutěže je právě probudit u žáků zájem o svařování. Podporovat a zviditelňovat tyto obory a přitáhnout k nim mladé lidi je velmi důležité, a to především proto, že Česká republika je technicky zaměřená a strojírenství je tradičně jedním z nosných oborů olomouckého regionu.

Technické obory mají velkou perspektivu, protože modernizace firem jde mílovými kroku dopředu a dnešní pracovní podmínky jsou neporovnatelně lepší než před lety. To si uvědomuje také šumperská Střední škola řemesel, která cíleně pracuje na modernizaci výuky a systematicky zavádí inovativní prvky do vzdělávání. „V průběhu distanční výuky jsme ještě mnohem silněji vnímali potřebu změny v edukaci. Neprodleně jsme proto, mimo jiné, zahájili i sbírku na nákup kooperativního robota. Jde o zařízení, které našim svářečům umožňuje moderní vzdělávání i distančním způsobem, vede k přesnější práci, eliminuje chyby, ale především je propojením činností člověka a stroje. Žák úkol vymyslí, naprogramuje a společně s robotem úkol splní,“ přiblížila ředitelka školy Irena Jonová a dodala, že vychovávat a vzdělávat mladé lidi tak, aby byly jejich znalosti a dovednosti konkurenceschopné není možné bez intenzivní a oboustranně prospěšné podpory a spolupráce mezi školou a firmami.

Vedle generálního partnera, firmy ŠKODA PARS, a.s., podpořily tuto akci také ESAB Vamberk, s.r.o., Krako - Welding s.r.o., Festo-Štodt, s.r.o., Linde Gas, a.s. Ostrava, Kedul Šumperk, s.r.o., FIRRO – Michal Rozbroj, EWM Hightec Welding Sales, s.r.o., Roboticall, s.r.o. Hradec Králové.

 

 

Autor: Ing. Ivana McIntoshová (PR článek)

Zdroj: Rej.Šumpersko

×