Žáci oboru elektrikář silnoproud bojovali

Dne 12. dubna letošního roku, se na SŠ polytechnické v Prostějově zúčastnili naši žáci regionálního kola „Soutěže odborných dovedností žáků, studujících obor Elektrikář - silnoproud“. Naši SŠ řemesel v Šumperku reprezentovali dva žáci druhého ročníku tohoto oboru, a to Janků Nikolas Maxmilián a Martínka Kamil. 

Soutěž sestávala z praktické a teoretické části, včetně měření elektrických veličin, dle zadání. V praktické části soutěžící museli podle zadání vypracovat a zakreslit do slepé mapy elektrický obvod a poté ho zapojit na cvičném panelu. Teoretickou část tvořil test jejich odborných znalostí a početní příklady na základě Ohmova a Kirchhoffových zákonů. 

V silné konkurenci dalších škol se naši reprezentanti rozhodně neztratili. Jako družstvo se umístili na vynikajícím třetím místě. V soutěži jednotlivců uniklo umístění „na bedně“ Maxmiliánovi Nikolasi Janků o pouhý 1 bodík a skončil tak čtvrtý. Oběma žákům patří poděkování za příkladnou reprezentaci školy

×