Příjímací řízení pro šk. rok 2021/22

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2022.

 Informace k přijímacímu řízení najdete na: prijimacky.cermat.cz.

×