Maturitní zpravodaj (Cermat MZ – 57/21)

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/22

Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2022 je potřeba
odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021. Formulář
přihlášky je k dispozici ke stažení na webových stránkách Centra,
popř. jej žákům může poskytnout přímo střední škola...

×