Zástupce firmy KOPOS KOLÍN, a. s., opět u nás

Ve čtvrtek 27. února 2020 jsme opět přivítali zástupce firmy KOPOS KOLÍN, a. s., pana Jaroslava Hajného na naší škole. Spolupráce s touto firmou a naší školou probíhá již několik let. Společnost KOPOS KOLÍN, a. s., která již řadu desetiletí působí na českém trhu, patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky.

Žákům učebního oboru elektrikář - silnoproud a elektromechanik představil stávající výrobky a seznámil je i s novinkami, které zmíněná firma dodává na trh. KOPOS KOLÍN, a. s., nám přislíbila sponzorský dar formou jejich výrobků, který při výuce ocení žáci i učitelé odborného výcviku. Žáky prezentace zaujala a zástupce firmy ochotně odpovídal na četné otázky posluchačů přednášky.

×