3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka střední školy rozhodla o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro
školní rok 2021/2022 takto...

×