2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – obecné informace

Ředitelka střední školy rozhodla o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 takto:

Přijímací řízení se bude konat v souladu s § 16, § 20, § 59 odst. 1. a § 60 odst. 2, 3 a 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění poslední změny vyhláškou č. 244/2018
Sb., nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, ve znění pozdějších předpisů...

×