Mapa školy

Škola využila nabídky společnosti SCIO a v průběhu března roku 2021 se zapojila do projektu Mapa školy. Žáci vyplnili 451 dotazníků, ve kterých byla část otázek zaměřená na „běžný provoz“ (výuku a hodnocení, spolupráci, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou a vztahy), druhá část otázek se týkala problematiky distančního vzdělávání. Škola tak získala podnětnou zpětnou vazbu a také porovnání s ostatními zapojenými školami.

Velké poděkování patří také 183 rodičům, kteří věnovali svůj čas a vyplnili dotazník pro rodiče. Pro školu to byl přísun dalších cenných informací pro odhalení silných a slabých stránek.

Stručné souhrnné vyhodnocení bylo zveřejněno na webu školy.

×