Výuka od 26. 4. 2021

V týdnu od 26. 4. bude probíhat praktické vyučování.

Respektujte prosím pravidelný rozvrh! Praktická výuka se týká všech žáků, kteří ji mají v lichém týdnu v pevně stanoveném rozvrhu. Podrobnosti, které se týkají rozvržení praktické výuky konkrétních tříd, obdrží žáci od svých třídních učitelů (svařování, praktická výuka u mat. oborů...)


Pro teoretickou výuku platí možnost zúčastnit se skupinových konzultací. Prosím všechny žáky, aby nabídky skupinových konzultací maximálně využívali!

×