Přijímací zkouška (obory zakončené maturitou)

OZNÁMENÍ

Ředitelka školy rozhodla podle odstavců IV a V Opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatku č. j. MSMT-4337/2021-1, že se školní příjímací zkouška u žádného oboru zakončeného maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení nekoná. 

×