Krajská hygienická stanice informuje

V naší střední škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19.


Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny
konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra
rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena
jako riziková, budete telefonicky kontaktování pracovníkem Krajské
hygienické stanice Olomouc a vašemu dítěti bude nařízena karanténa po
dobu deseti dní ode dne kontaktu s jedincem pozitivním na nemoc
COVID-19.

×