Volné dny – 21. a 22. 12. 2020

V souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlašuje ředitelka školy volné dny v termínu

21. – 22. prosince 2020. Schváleno Olomouckým krajem č.j. KUOK 124805/2020 70.0. 1 V5.

×